Search Our Site

Kontakt os: DK: +45 22 50 20 00  |  GL: +299 70 10 70     Email: info@nordiskrevision.dk
Login

Om os


John Blendstrup
Statsautoriseret revisor,
cand.merc.aud | John Blendstrup

Statsautoriseret revisor

E-mail: jbl@nordiskrevision.dk

John Blendstrup er statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet 28 år i BDO, 2 år i KPMG og 6 år i EY.

De sammenlagt 36 år i revisionsbranchen har givet en betydelig erfaring, først og fremmest med regnskabsrapportering for små, mellemstore og store virksomheder. Samtidig har arbejdet, som underskrivende statsautoriseret revisor, givet såvel bred som dyb erfaring med revision, skat og anden rådgivning til disse virksomheder, herunder betydelig erfaring med due diligence, etablering af nye selskabsstrukturer, køb og salg af virksomhed samt værdiansættelse af virksomheder. Som et resultat heraf har jeg i mange år tillige virket som syn og skønsmand i det danske retssystem og herunder arbejdet med værdiansættelse af aktier, ejendomme og virksomheder til brug for rettens domsafsigelser. .
Registreret revisor
Jurist, cand.jur. | Jan Richard

Registreret revisor

E-mail: jri@nordiskrevision.dk

Jan Richard har som registreret revisor suppleret sin uddannelsesmæssige baggrund med en kandidateksamen i jura fra Aarhus Universitet.

Jan rejser i dag jævnligt mellem Sisimiut, Nuuk og Danmark for at rådgive virksomhedsejere i såvel Grønland som Danmark. Jan arbejder med revision og udarbejdelse af årsrapporter og budgetter, stiftelser og genoptagelser af kapitalselskaber samt erhvervs- og skatteretlig rådgivning. Derudover har Jan siddet i flere bestyrelser og har opnået erfaring med bestyrelsesarbejde og kan rådgive ejerdrevne virksomheder omkring etablering af bestyrelser og virksomhedsstrategi.

Korsør, Danmark

Nordisk Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 41835303

Amerikakajen 1,2
4220 Korsør

Tlf.: +45 22 50 20 00
Email: info@nordiskrevision.dkNuuk, Grønland

Nordisk Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 41835303

Postboks 1082
Issortarfimmut 2
3905 Nuussuaq

Tlf.: +299 70 10 70
Email: info@nordiskrevision.gl